Акушерське відділення

Акушерське відділення

Основні задачі акушерського відділення:

  • Надання спеціалізованої висококваліфікованої акушерської допомоги вагітним, роділлям та породіллям м. Харкова, області та всіх регіонів України;
  • Надання допомоги при різних ускладненнях вагітності та пологів;
  • Підготовка до пологів вагітних з високим ризиком акушерської та перинатальної патології;
  • Ведення вагітності і раціональне пологорозродження пацієнток, вагітність у яких наступила у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Акушерське відділення має 30 ліжок, це ліжка патології вагітності та фізіологічні післяпологові ліжка.

В допологовому періоді вагітні жінки проходять ретельне доплерографічне дослідження плода. За необхідністю вагітні консультуються та оглядаються медичним генетиком.

Створено 3 пологових зали «родинного типу», де є всі умови для проведення пологів за сучасними методиками пологорозродження. Практикуються пологи у воді, встановлено комфортний гідромасажний бокс. Пологи протікають під постійним моніторним контролем за станом серцевої діяльності плода.

Впроваджено сучасні перинатальні технології (сумісне перебування матері та дитини, впроваджено принципи підтримки лактації та грудного вигодовування).

В акушерському відділенні 13 палат (1-2 місних), з них 5 – допологових палат та 8 палат сумісного перебування матері і дитини.

Жінки, у яких вагітність протікає на фоні супутніх патологічних станів, консультуються суміжними спеціалістами (терапевт, хірург, офтальмолог, невропатолог, ендокринолог). У відділенні широко впровадженні нові методики для корекції пологової діяльності і підготовки до пологів. Проводиться цитологічне дослідження навколоплідної рідини. Застосовуються регіонарні методи анестезії, які дозволяють повністю виключати больовий пологовий компонент (пологи «без болю»).

Здійснюються сучасні методи кесаревого розтину з використанням нових видів шовного та перев’язувального матеріалу, які дозволяють проводити виписку на 5 добу після перенесених оперативних втручань.

Пріоритетною є рання виписка матері і дитини на 2-3 добу після фізіологічних пологів.

З позитивним ефектом впроваджені в практику схеми лікування антифосфоліпідного синдрому.

Впроваджено новітні методи  діагностики на TORCH-інфекції у новонароджених.

Активно впроваджується ультразвукова діагностика хворим новонародженим і новонародженим з ускладненим перебігом періоду адаптації.

Впроваджена в практику методика профілактики і лікування гестаційних і перинатальних ускладнень у жінок з асоційованою вірусно-бактеріальною інфекцією.

Допомога у відділенні надається за сучасними протоколами Міністерства охорони здоров’я України щодо надання стаціонарної акушерської допомоги.

Фото відділення